Uśmiechnięta kobieta myjąca zęby

Leczenie endodontyczne

Endodoncja jest działem stomatologii, który zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych. 
Najczęściej występującymi wskazaniami do takiego leczenia kanałowego są: martwica lub zgorzele miazgi, głębokie ubytki próchnicowe, urazy mechaniczne zęba, planowane leczenie protetyczne, zapalenia tkanek okołowierzchołowych, czy niepoprawnie wykonane pierwsze leczenie endodontyczne (reendo).
Zabieg endodontyczny (kanałowy) polega na usunięciu zainfekowanych tkanek zęba, oczyszczeniu kanałów, dezynfekcji, a następnie ich prawidłowym wypełnieniu.

Przed przystąpieniem do zabiegu leczenia kanałowego, należy wykonać diagnostykę rentgenowską. W naszym gabinecie posiadamy bezpieczny aparat rtg, emitujący minimalną dawkę promieniowania.

W leczeniu endodontycznym nastąpił duży postęp technologiczny. Obecnie, możliwe jest przeprowadzenie takiego leczenia podczas jednej wizyty.

W naszym gabinecie w zależności od potrzeby przeprowadzamy:

  • maszynowe opracowanie kanału/kanałów,

  • leczenie kanałowe z fotoaktywną dezynfekcją – które polega na całkowitym usunięciu patogenów chorobotwórczych z kanałów zębów i tkanek okołowierzchołkowych. Metodę tę wykorzystujemy w sytuacjach klinicznych, gdy usunięcie bakterii tradycyjnymi metodami jest utrudnione,

  • depotforezę z zastosowaniem Cupralu – jest to nowoczesne leczenie niedrożnych kanałów z zastosowaniem silnie działającej substancji czynnej Cupralu. Przenika on do wszystkich, nawet najdrobniejszych rozgałęzień kanału korzenia zęba i zapewnia sterylność. Dzięki tej metodzie, często możemy zachować ząb, nawet gdy nie jest możliwe tradycyjne leczenie kanałowe.

leczenie zębów